OUNI ass de Buttek ouni Verpackungen.
OUNI ass kee normale Buttek an dat net nëmme well een do mat sengen eegenen Dëppecher Nuddelen, Seef asw. ka kafen, mee och well et eng Cooperative ass.
OUNI gëtt also net iwwert en Prêt bei der Bank finanzéiert mä finanzéiert sech iwwert seng Memberen.
Hutt dir e flott Lokal zu Diddeleng ze verlounen? Kennt där vläicht ee Lokal  wou do verlount gëtt?

OUNI est le magasin du sans emballages à Luxembourg-ville. En ce moment Ouni voudrait éventuellement s'installer à Dudelange.
Transitioun Diddeleng souhaite persuader OUNI que Dudelange est le meilleur site pour une nouvelle épicerie sans emballages.
Ouni n'est pas une épicerie comme les autres. Non seulement on  va y faire ses courses en vrac mais en plus Ouni est financé par ses membres.

Vous avez un local à louer ou connaissez quelqu'un qui loue un local à Dudelange? Contactez-nous!
D'Assemblée générale vum 19. Juni
huet gring Luut ginn fir de Projet
Ouni zu Diddeleng!


L'Assemblée générale du 19 juin
a donné le feu vert pour le projet
Ouni à Dudelange!